DECYZJE


Wpis do rejestru BDO

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że firma Green Res została zarejestrowana w  Rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach (BDO) otrzymując numer rejestrowy 000006945. Rejestr dostępny jest pod  adresem: www.bdo.mos.gov.pl