Demontaż i utylizacja azbestu


Oferujemy Państwu usługę utylizacji azbestu. Odbieramy azbest po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Klientem. Zajmujemy się demontażem. Azbest do transportu musi być przygotowany w sposób niestwarzający zagrożenia dla zdrowia ludzi, (szczelnie opakowany folią strech, na palecie). Po ustaleniu z klientem zajmujemy się pakowaniu.