Gospodarka odpadami

GOSPODARKA ODPADAMI W KTÓREJ SKŁAD WCHODZĄ:

ODBIÓR ODPADÓW

  TRANSPORT
 UTYLIZACJA
 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI

NASZYMI KLIENTAMI SĄ FIRMY Z PRZEMYSŁU:

kosmetycznego

meblarskiego

chemicznego

farmaceutycznego

spożywczego

motoryzacyjnego

budowlane

wspólnoty mieszkaniowe

spółki komunalne i gminy

szpitale

szkoły oraz przedszkola

żłobki

Odpady odbierane od naszych klientów przewożone są zgodnie z obowiązującymi przepisami o transporcie odpadów oraz z przepisami o transporcie materiałów niebezpiecznych (ADR). Dzięki współpracy z wieloma podmiotami posiadającymi instalacje do odzysku lub unieszkodliwienia zapewniamy optymalne, ze względu na przepisy prawa i wymogi ochrony środowiska, postępowanie z każdym rodzajem odpadu.

PRZYKŁADOWE RODZAJE PRZYJMOWANYCH ODPADÓW:

emulsje, chłodziwa, kwasy i zasady

odpady zawierające azbest

zużyte rozpuszczalniki, farby, lakiery

, kleje, lepiszcze oraz żywice

odpady z przemysłu kosmetycznego

odpady chemii gospodarczej

przeterminowane leki

produkty spożywcze

zaolejone czyściwo, zużyte sorbenty , odzież ochronna, rękawice robocze

niesegregowane odpady tworzyw

sztucznych niejednorodne i różnokolorowe

niesegregowane odpady tworzyw

sztucznych niejednorodne i różnokolorowe

ogumienie i inne odpady gumowe

zużyte filtry powietrza i paliwa oraz ich wkłady

przepracowane oleje

zużyte smary

oraz wiele innych

JEDNYM Z ELEMENTÓW DOBREJ GOSPODARKI ODPADAMI JEST PRAWIDŁOWA ICH SEGREGACJA.
W CELU ZAGWARANTOWANIA OPTYMALNEGO ODZYSKU, RECYKLINGU ODPADÓW GREEN RES ODDAJE DO DYSPOZYCJI KLIENTÓW SPECJALISTYCZNE POJEMNIKI ODPOWIEDNIE ZE WZGLĘDU NA WŁAŚCIWOŚCI DANYCH ODPADÓW:
PALETO POJEMNIKI DPPL
POJEMNIKI NA ODPADY STAŁE
BECZKI STALOWE
BECZKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH O RÓŻNYCH POJEMNOŚCIACH I PRZEZNACZENIU
KOSZE SIATKOWE
KONTENERY
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider