Sporządzanie dokumentacji


SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI ŚRODOWISKOWEJ, WNIOSKÓW, SPRAWOZDAŃ, RAPORTÓW


 

Dla Państwa wygody przygotowujemy dokumentację środowiskową w następującym zakresie:

 

  • Sprawozdawczość w zakresie gospodarowania odpadami (ewidencja odpadów, KPO, sprawozdania do urzędu marszałkowskiego, GIOŚ itp.)
  • Sprawozdawczość z zakresu korzystania ze środowiska (wprowadzanie ścieków, emisje do powietrza)
  • Sprawozdawczość do KOBIZE (emisje gazów cieplarnianych)
  • Naliczenia należnych opłat za korzystanie ze środowiska.


Oferujemy także usługi w zakresie przygotowywania wniosków o wydanie pozwoleń i zezwoleń na korzystanie ze środowiska (sektorowych i zintegrowanych), w tym na zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów itp.  Tym celu przeprowadzamy u Państwa audyty wewnętrzne weryfikujące spełnienie wymagań prawa ochrony środowiska.
Naszym klientom oferujemy także możliwość obsługi złożonego wniosku i kontaktu z organami administracji oraz asystę podczas kontroli (marszałek województwa, WIOŚ itp.)