Kontakt

SIEDZIBA
GREENRES Sp. z o.o.
ul. Świętosława 272A
39-200 Dębica
NIP: 5170371666
REGON: 362637263
KRS: 0000577962
BDO: 000006945
tel.: 570 263 004

info.greenres@gmail.com

Greenres z.o.o.