Dokumentacja środowiskowa

Jakie dokumenty przygotowujemy?

Naszym Klientom pomagamy w prawidłowej klasyfikacji wytwarzanych odpadów. Doradzamy jak zgodnie
z obowiązującymi przepisami powinno wyglądać ich selektywne gromadzenie i magazynowanie a także ich oznaczanie.

Doradzamy w kwestiach związanych z BDO – zwolnienia z BDO, wnioski o wpis do BDO, wnioski o wpisy aktualizacyjne, prowadzenie ewidencji odpadów – karty przekazania
odpadów oraz karty ewidencji odpadów.

Dla naszych Klientów prowadzimy pełną sprawozdawczość
z zakresu ochrony środowiska, w tym sprawozdania
z wytworzonych odpadów składane do marszałka województwa za każdy rok kalendarzowy.

Sporządzamy wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz karty informacyjne przedsięwzięć.

Wytwarzasz lub posiadasz
odpady?
Zapraszamy do współpracy!