Sprawdzony specjalista w gospodarce odpadami

wspólnie dbajmy o ochronę środowiska

Gospodarka odpadami

Zapewniamy odbiór, recykling i utylizację odpadów przemysłowych

Gospodarka odpadami

Odpady odbierane od naszych klientów przewożone są zgodnie z obowiązującymi przepisami o transporcie odpadów oraz z przepisami o transporcie materiałów niebezpiecznych (ADR)

Czyszczenie separatorów

Czyszczenie, mycie, przegląd separatorów i osadników

Czyszczenie separatorów

Kompleksowa obsługa z zakresu czyszczenia separatorów ropopochodnych i tłuszczowych, wraz z wykonaniem zalecanych i wymaganych przeglądów, koniecznych napraw i konserwacji.

Wynajem kontenerów

Kontenery na odpady budowlane, przemysłowe i czyszczenie działki

Wynajem kontenerów

Dysponujemy środkami transportu, którymi
dostarczamy i odbieramy kontenery na odpady ze wskazanego adresu.

Sprawozdawczość BDO

Przygotowujemy dokumentację środowiskową

Sprawozdawczość BDO

Sporządzamy wnioski o wpis do BDO,
prowadzimy ewidencje odpadów oraz pełną sprawozdawczość z zakresu ochrony środowiska.

Nie wiesz co zrobić z odpadami?

Skontaktuj sie z nami! – pomożemy Ci jak najlepiej zagospodarować Twoje odpady.

Posiadamy wszelkie wymagane prawem zezwolenia i wpisy uprawniające nas do odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów.

OLEJE I ODPADY ROPOCHODNE

ODPADY POPRODUKCYJNE

AKUMULATORY

OLEJE I ODPADY ROPOCHODNE

Oleje odpadowe, przepracowane to przede wszystkim zużyte oleje silnikowe, przekładniowe oraz zanieczyszczone oleje maszynowe, turbinowe, hydrauliczne, sprężarkowe, transformatorowe i grzewcze. Oprócz wyżej wymienionych rodzajów zużytych olejów możemy spotkać także odpady zanieczyszczone olejami.

ODPADY POPRODUKCYJNE

Każda firma produkcyjna generuje odpady. Znamy specyfikę zakładów przemysłowych i dlatego wiemy, że potrzebują one przeważnie kompleksowej oferty w zakresie zagospodarowania wszystkich typów odpadów.

Akumulatory i odpady z warsztatów samochodowych

Akumulatory działają w oparciu o wykorzystanie metali ciężkich i innych toksycznych substancji, związku z tym ich utylizacją, jako odpadów niebezpiecznych, mogą zajmować się tylko wyspecjalizowane podmioty.

Odpady powstające w warsztacie to m.in. żarówki i świetlówki, różnego rodzaju opakowania, szkło szyb samochodowych czy gaśnice.

KABLE

ELEKTRONIKA

ODPADY BUDOWLANE

Skup oraz recykling kabli

Skupujemy wiązki elektryczne, uzwojenia, kable poprodukcyjne, kable energetyczne, linkowe, druciane; okablowanie z demontażu instalacji, kable budowlane, wszystkie inne kable miedziane

ODBIÓR ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Ekrany, monitory, lampy, sprzęt wielkogabarytowy urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt konsumencki, oprawy oświetleniowe, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu...

Odpady budowlane

Odbiór zmieszanych odpadów budowlanych oraz czystego gruzu wraz z podstawieniem kontenerów do ich gromadzenia

Co oferujemy?

Kompleksową obsługę w zakresie gospodarowania odpadami na terenie województwa Podkarpackiego Rzeszów, Dębica zgodnie z podstawami prawnymi regulacji krajowych.

komplekową usługę

zawierającą odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów

odbiór odpadów

szukasz firmy, która odbierze Twoje odpady oraz sporządzi
i uporządkuje związaną z tym dokumentację ochrony środowiska?

dostosowanie harmonogramu

odbiorów odpadów do potrzeb Zleceniodawcy

ważenie odpadów

na legalizowanej wadze

pełną dokumentację

potwierdzającą przekazanie odpadów do zagospodarowania

kontenery

do gromadzenia odpadów

Odbiór odpadów

Szukasz firmy, która odbierze Twoje odpady i uporządkuje kwestie dokumentacji środowiskowej? Skontaktuj się z nami – pomożemy, przeprowadzimy dla Ciebie audyt gospodarki odpadami i załatwimy Twoje formalności.

w

Skontaktuj się z nami

tel. 570 263 004

Pomożemy Ci jak najlepiej zagospodarować Twoje odpady

Odbierzemy odpady

zapewnimy wg potrzeb utylizację lub – kiedy to możliwe – recykling odpadów

Przygotujemy dokumentacje

dostarczamy Państwu wszystkie niezbędne dokumenty